/* skip link */
JTCLASSBLU 15

2011

 

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

Kapitał Ludzki

      Herb gminy Kobylin-Borzymy
                 

 Europejski Fundusz Społeczny
 
„Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”
________________________________________________
 
W dniach 24 – 26 października 2011 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące doradztwo zawodowe – grupowe dla uczestników projektu. Szkolenie przeprowadził Pan Dariusz Olszewski. Tematem zajęć była aktywizacja zawodowa oraz przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.
 

Uczestnicy kursu siedzą przy stole. Za nimi prowadzący pokazuje coś na ekranie rzutnika. Powiększ zdjęcie.


W dniu 03 listopada 2011 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach odbyło się szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Szkolenie prowadził Pan Marcin Lipiński.
 
Uczestnicy szkolenia obsługi kasy fiskalnej siedzą wokół stołu. Powiększ zdjęcie.

W dniu 08 listopada 2011 r. miało miejsce szkolenie w zakresie  systemu HACCP. Szkolenie przeprowadziła Pani Elżbieta Świtaj.

Zdjęcie uczestników szkolenia w sali wykładowej. Powiększ.     

 
W dniach 14-16 października 2011 r. oraz 23.11.2011 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach odbyło się szkolenie obejmujące techniki biurowe z elementami wizażu. Szkolenie przeprowadziła Pani Monika Budrowska oraz Pani Anna Borusewicz. Tematem szkolenia były zasady prawidłowego przechowywania dokumentów oraz ich udostępniania, obsługa urządzeń biurowych a także kreowanie wizerunku (wygląd, ubiór, poruszanie się).

Uczestnicy kursu siedzą przy stole. Prowadząca stoi i coś mówi. Powiększ zdjęcie.

Instruktorka wykonuje wizarz twarzy kursantce. Owiększ zdjęcie.

W dniach 29 listopada 2011 r. – 02 grudnia  2011 r. odbyło się szkolenie obejmujące obsługi komputera. Szkolenie przeprowadził Pan Ryszard Rogiński.

Na zakończenie przybył Pan Piotr Grabani - dyrektor Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży, który wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

             Scena z zajęć komputerowych. Powiększ zdjęcie.             

 

 

WSPARCIE PSYCHO-SPOŁECZNE

 

Kapitał Ludzki    


   Kobylin-Borzymy

 Europejski Fundusz Społeczny
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 _____________________________________________________
 
Szkolenie:
wsparcie psycho-społeczne,
 mające na celu podniesienie umiejętności społecznych,
grupowe doradztwo psychologiczne
__________________
 
     W dniach 18 – 20 października 2011 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące tematykę wsparcia psycho-społecznego mającego na celu podniesienie umiejętności społecznych.
 
Uczestniczki spotkania dyskutują siedząc przy stole. Powiększ zdjęcie.
 
Celem szkolenia było nabycie przez beneficjentów ostatecznych  umiejętności społecznych, podniesienie wiary we własne siły i możliwości, zwiększenie motywacji do samodzielnych zadań. 
 
Prowadząca stoi przy stole. Uczestniczki kursu z uwagą słuchają jej wykładu. Powiększ zdjęcie.
     
Szkolenie adresowane było do uczestników projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmowało 3 dni szkoleniowe po 6h. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy przy ul. Głównej 11.
    
Wykład szkoleniowy w sali konferencyjnej. Powiększ zdjęcie.
 

Szkolenie przeprowadziła Pani Barbara Meksuła.

 _______________________________________________