/* skip link */
JTCLASSBLU 15

2009

 

PROJEKT - DAJ SOBIE SZANSĘ, WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE

 

Kapitał Ludzki                                                       Europejski Fundusz Społeczny


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
PROJEKTU

pt. „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”

REALIZOWANEGO NA ZLECENIE 
Ośrodka Pomocy Społecznej Kobylin - Borzymy

wersja pdf


--------------------------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach zakończył realizację Projektu

wersja pdf

 

2 października 2010 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” realizowanego od maja 2009 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Potrzeba realizacji projektu wypłynęła z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom niepracującym, korzystających  ze wsparcia OPS w Kobylinie-Borzymach.

Uczestnicy Projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” od maja do października 2009 r. brali udział w zajęciach, które miały na celu zwiększenie ich samooceny oraz przygotowanie ich do podjęcia aktywnego poszukiwania pracy.

W 5-miesięcznym przedsięwzięciu wzięły udział 4 osoby, wszystkie ukończyły projekt planowo i w terminie.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu i pracownicy OPS Kobylin-Borzymy odpowiedzialni za jego przebieg i realizację. Średni koszt wsparcia uczestników projektu przypadający na jedną osobę to około 4200 zł .

W ramach projektu były zorganizowane następujące szkolenia:

  • doradztwo zawodowe – ukończyło 4 osoby
  • podstawy obsługi komputera – ukończyło 4 osoby
  • zajęcia z pedagogiem „Pracująca mama” – ukończyło 4 osoby
  • zajęcia z psychologiem „Trening umiejętności psychospołecznych” – ukończyło 4 osoby.

Udział w projekcie wpłynął na zmiany w ocenie własnej wartości i pozwolił uczestnikom programu wyżej ocenić samych siebie.

Na zakończenie spotkania Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wręczyła pamiątkowe gadżety i zaświadczenia ukończenia szkolenia obejmującego w sumie 90 godzin zajęć  oraz podziękowała uczestnikom szkolenia za pilny udział w zajęciach życząc spełnienia marzeń oraz sukcesów zawodowych.

 

Cztery kobiety siedzą przy stole. Powiększ zdjęcie. Siedzące przy stole kobiety pozują do zdjęcia trzymając w dłoniach dyplomy. Powiększ.

 

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach w okresie maj - październik 2009r realizuje projekt systemowy pt. „DAJ SOBIE SZANSĘ, WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie samooceny osób bezrobotnych, będących długotrwałymi klientami pomocy społecznej oraz przygotowanie ich do podjęcia aktywnego poszukiwania pracy. W ramach projektu prowadzone są szkolenia dzięki którym uczestnicy mają możliwość zwiększenia motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zwiększenia zdolności komunikacyjnych.

Pierwsze działania podjęte w ramach projektu systemowego
"Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie"

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania:

  • W miesiącu maju odbyła się rekrutacja uczestników projektu
  • W czerwcu zawarto kontrakty socjalne z uczestnikami projektu
  • Od miesiąca czerwca w ramach projektu wypłacane są zasiłki okresowe i celowe uczestnikom projektu
  • W lipcu odbyły się 3 szkolenia – 2 z nich odbyły się z psychologiem (trening umiejętności psychospołecznych) zaś trzecie z informatykiem (podstawy obsługi komputera)
  • Od sierpnia do października odbędzie się dalszy cykl szkoleń z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym oraz informatykiem.

Trzy kobiety rozmawiają o czymś przy stole. Powiększ zdjęcie. Zajęcia komputerowe. Powiększ zdjęcie.